Éditions Tonkam > Catalogue > Anedoki

TOUS LES VOLUMES DE LA SÉRIE Anedoki

  • Auteur(s) : Mizuki KAWASHITA
  • Collection : Shonen
  • Genre(s) : Action
  • Sens de lecture : Japonais
  • Format : 112x170

Synopsis

ANEDOKI © 2009 by Mizuki Kawashita/SHUEISHA Inc.